Missie & Visie

Missie

'Wij werken aan uw toekomst'

 wij werken …

Werken aan de milieuproblemen is onze bestaansreden!
Door dagelijks goederen in te zamelen en te hergebruiken verkleinen wij de afvalberg en werken wij aan een beter milieu.

Werk is in onze samenleving een voorwaarde tot integratie, participatie, enz.
Jammer genoeg kan niet iedereen even eenvoudig een arbeidsplaats verwerven in het normaal economisch circuit.
Deze mensen willen wij een kans geven op werk!

Armoede uit zich steeds meer doordat gezinnen de gewone dagelijkse gebruiksvoorwerpen niet meer kunnen kopen.
Wij werken om te zorgen dat deze gebruiksvoorwerpen voor ieder gezin betaalbaar blijven.

 

aan uw …

Onze problemen zijn ook uw problemen!
Vroeg of laat krijgt iedereen immers te maken met de negatieve gevolgen van uitsluiting of milieuvervuiling.

 

toekomst

Is er nog een toekomst als wij niets aan de milieuproblematiek doen?
Wij verkleinen dagelijks de hoeveelheid afval door goederen uit de afvalstroom te halen en te hergebruiken of te recycleren!

Is er nog toekomst voor mensen met een laag inkomen die moeite hebben om de normale, dagelijkse gebruiksvoorwerpen te kopen?
Door onze ingezamelde goederen te hergebruiken in onze gezellige, goedkope en gevarieerde winkels maken wij dit mogelijk!

Is er nog toekomst voor mensen die geen kans meer krijgen op werk?
Door middel van begeleiding op maat geven wij dagelijks aan mensen deze kans! 

Visie

Onze visie concretiseert onze doelstellingen geformuleerd in onze missie.

Hergebruik:

We verkleinen de afvalberg door zoveel mogelijk in te zamelen en te hergebruiken.
De inzameling is gericht op producthergebruik, materiaalhergebruik en het hergebruik van grondstoffen. We respecteren daarbij de ladder Lansink en focussen bij voorkeur op producthergebruik van goederen, die we aanbieden in gezellige, goedkope en gevarieerde winkels. Ook de inzameling en verwerking in functie van hergebruik van materialen en/of grondstoffen behoort de kernactiviteiten van de organisatie.


Tewerkstelling:

Tewerkstelling is een voorwaarde tot participatie en integratie en dikwijls een weg uit de armoede. We richten ons op het
tewerkstellen en het begeleiden van kansengroepen in functie van de activiteiten die we ontplooien. 

Comments