babs

Onze waarden verduidelijken op welke manier wij onze missie en visie willen realiseren. Deze beschrijven enerzijds hoe wij willen dat onze medewerkers zich gedragen anderzijds hoe wij willen dat onze organisatie overkomt bij externen.

Betrokkenheid op de doelstellingen

Onze medewerkers geloven in de mogelijkheden en kansen om het milieu te verbeteren, kansengroepen te werk te stellen en armoede te bestrijden. Dit optimisme dragen zij over op hun concrete werkplek en verantwoordelijkheden.Onze organisatie toont zich innovatief op haar kerntaken en straalt de onmiskenbare ambitie uit om haar doelstellingen waar te maken.

Aandacht voor ‘de mens’ in de organisatie

Onze medewerkers hechten belang aan vriendelijkheid, onderlinge communicatie en een aangename sfeer op het werk.Onze organisatie wil gekend zijn als een aangename plek om te werken door zorg te dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

Samenwerken met respect

Onze medewerkers realiseren samen met collega’s en partners met diverse waarden en normen en met diverse culturele achtergronden de doelstelling van de organisatie. Zij zijn hierbij niet enkel gericht op hun eigen taak maar zijn actief gericht op de taken van hun team.Onze organisatie realiseert samen met onze partners de doelstellingen van de organisatie en geeft hen het gevoel dat hun mening er toe doet.

Betrouwbaarheid van de organisatie

Onze medewerkers willen door zorgvuldigheid en nauwkeurigheid een kwaliteitsvol product afleveren aan onze klanten.Onze organisatie wil duidelijkheid en zekerheid bieden aan medewerkers en partners die een verbintenis met ons willen aangaan. 

Comments