JOB

Traject naar werk

Jobdoelwit

Omdat al onze opleidingen gebaseerd zijn op werkplekleren, starten we, na een grondige intake, met het bepalen van een jobdoelwit in onze organisatie. Dit jobdoelwit leunt zo sterk mogelijk aan bij de job die de werkzoekende na zijn terugkeer op de arbeidsmarkt wil uitvoeren.

De toeleiding van kansengroepen naar een jobdoelwit en een

JOB-traject in onze organisatie gebeurt enkel door gespecialiseerde instanties zoals VDAB, GTB, OCMW of een centrum voor deeltijds leren. Enkel deze instanties bepalen of iemand in aanmerking komt voor maatwerk, W², wep+, art. 60 of deeltijds leren.

 

Ontwikkeling

Onze opleidingen situeren zich hoofdzakelijk binnen 3 domeinen: logistiek, productie
en verkoop. Daarnaast hebben we op maat nog opleidingstrajecten tot schoonmaker, elektro-, fiets- of meubelhersteller, telefonist en onderhoudsmedewerker.

Deze jobs in onze organisatie zijn voor de werkzoekenden een experimenteerruimte om competenties en talenten te ontwikkelen.

Samen met de JOBcoach bepaalt de werkzoekende vervolgens het latere jobdoelwit op de arbeidsmarkt. Op basis van een individueel begeleidingsplan voorzien we opleiding en coaching in functie van dit gekozen jobdoelwit.

 

Bemiddeling

Leren solliciteren en een gepaste cv opstellen zijn de eerste stappen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Een eventuele bedrijfsstage tijdens de tewerkstelling moet deze terugkeer vereenvoudigen. De JOBcoach legt gaandeweg contacten met bedrijven en ondersteunt de werkzoekende om hetzelfde te doen. Deze bemiddelingsinspanningen moeten uiteindelijk leiden naar een duurzame tewerkstelling.